Wyszukiwarka Google
 
Badania Medyczne / Kliniczne

 

 
 
 
Urządzenie RAM (Rurowy Aparat Magnetyczny) - badania medyczne:

Badania medyczne - kliniczne

Przedruk ze strony (CMKP) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Badania kliniczne w Polsce - Główne wyzwania.

Aby chronić bezpieczeństwo i prawa osób uczestniczących w badaniach klinicznych oraz zapewnić rzetelność uzyskiwanych danych, opracowano i wdrożono reguły Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical Practice - GCP).

Zasady te obowiązują również w Polsce.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Badania medyczne - własne, które pozwolą na określenie subtelnych zmian własciwości fizycznych wody pod wpływem pola magnetycznego i obiektywna ocena wpływu spożywania takiej wody na organizm człowieka w różnych stanach zdrowia.

To pierwszy krok na drodze do uznania tych zmian i opatrzenia wody poddanej swoistej obróbce magnetycznej jako produkt leczniczy, który zostanie wprowadzony do obrotu.
więcej