Wyszukiwarka Google
 
O Firmie

Dziś jest:

 

 

TMA Sp. z o.o. założona została w 2011 roku jako następca prawny Przedsiebiorstwa FENIKS Sp. z o.o.

10.04.1991r. firma FENIKS rozpoczyna działalność której celem było rozwiązanie problemu związanego z właściwością wody odpowiedzialną między innymi za proces powstawania złogów miażdżycowych i zakrzepów krwi w układzie krwionośnym organizmu żywego oraz osadów kamiennych w wodnych instalacjach przemysłowych.

Skonstruowanie w Przedsiębiorstwie magnesu, w którego przestrzeni pola dochodzi do zmiany czasu relaksacji T1 wody odpowiedzialnej za w/w procesy było podstawą skierowania do Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach propozycji wykonania badań naukowych, które w Akademii przeprowadzone zostały pod kierunkiem Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Aleksandra Sieronia. Badania te potwierdziły korzystny wpływ zmiany czasu relaksacji wody na:

1. czynność i strukturę komórki wątrobowej
2. zmiany strukturalne w pęcherzykach płucnych wywołane hipoksją
3. zmiany strukturalne w kłębuszkach nerkowych wywołane hipoksją

Praca badawcza przeprowadzona w Instytucie Inżynierii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Karola Kusia potwierdziła natomiast wpływ zmiany czasu relaksacji wody na rozkład oraz powstrzymanie procesu powstawania osadów kamiennych w wodnej instalacji przemysłowej.

Własne badania oraz zastosowanie pola magnetycznego w instalacjach przemysłowych ujawniło wpływ zmiany czasu relaksacji wody na jej lepkość, proces parowania i zmianę sposobu krystalizacji soli mineralnych rozpuszczonych w wodzie poddanej procesowi wrzenia.

Zdając sobie sprawę z faktu, że wyniki prac naukowych, badawczych oraz własnych doświadczeń nie pozwalają udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakie są rzeczywiste możliwości związane z zastosowaniem pola magnetycznego w szerokim zakresie zastosowań medycznych oraz przemysłowych. Wyniki te traktujemy jako pilotażowe zapraszając do współpracy uczelnie, instytuty oraz placówki naukowo badawcze.