Wyszukiwarka Google
 
Witamy na naszej stronie

Szanowni Państwo

TMA Sp. z o.o.   jest następcą prawnym  Przedsiębiorstwa FENIKS Sp. z o.o. które to od lat rozwiązuje problemy związane z twardością wody - w sposób alternatywny do znanych, powszechnie stosowanych lecz kosztownych metod jej uzdatniania. W realizacji tych przedsięwzięć posługujemy się technologią zmian właściwości fizycznych wody zachodzących w polu magnetycznym Rurowego Aparatu Magnetycznego (RAM).

Konstrukcja urządzenia oparta jest na unikalnej charakterystyce przebiegu linii sił pola magnetycznego generowanego przez magnes, do którego budowy użyto szczególnego materiału o nie do końca rozpoznanych właściwościach. Opis i pomiary tego pola przeprowadzone zostały w Instytucie Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, który potwierdził w swoim sprawozdaniu fakt rozproszenia strumienia magnetycznego i różne (od znanego nauce) ukierunkowania linii sił magnesu.

Jego zastosowanie spowodowało - w toku kolejnych doświadczeń, odkrycie takiej charakterystyki pola, w którym - w przeciwieństwie do tzw. "magnetyzerów" - dochodzi do zmian właściwości fizycznych wody.

Magnetyzery były przedmiotem licznych badań i doświadczeń przeprowadzanych w instytutach naukowych. Nie stwierdzono jednak jakichkolwiek zmian w wodzie mogących być podstawą uzyskania zakładanych i deklarowanych - przez ich producentów - efektów. Potwierdzają to m.in. " Water Quality Association " (w swoim sprawozdaniu) , przedstawiciele instytutów naukowych (praca badawcza Politechniki Śląskiej) oraz opinie użytkowników wodnych instalacji przemysłowych.

Przeprowadzane przez nas zmiany w konstrukcji obwodu magnetycznego i stworzenie unikalnej charakterystyki jego pola pozwalają wpływać na:

Zmiana tych właściwości wody przyspiesza czas jej parowania (artyku w Journal of Colloid and Interface Science) , wpływa na sposób krystalizacji soli mineralnych (zdjęcia - Śląski Uniwersytet Medyczny) oraz prowadzi do stopniowego rozkładu wcześniej powstałych osadów (praca badawcza Politechniki Śląskiej).

Zmiana ta pozwala, na:

znaczącą redukcję nakładów związanych z mechanicznym lub chemicznym usuwaniem kamienia kotłowego (w instalacjach technologicznych)
rozwiązanie problemów z krzemionką w kotłach parowych (protokół - Cukrownia "Racibórz")
zmniejszenie zużycia nośnikw energii (protokół - Cukrownia "Racibórz", wyliczenie efektów ekonomicznych (Spółdzielnia Mleczarska Racibórz)
ograniczenie emisji do środowiska związków chemicznych (protokół - Cukrownia " Racibórz ")
obniżenie kosztów remontowych w instalacjach:
 
- energetycznych
- chłodniczych
- technologicznych (np. produkcja cukru)

Wyniki badań naukowych przeprowadzonych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (praca doktorska), Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie, Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytecie Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie potwierdziły wpływ pola o tej charakterystyce na opisane wcześniej zmiany w wodzie a nawet rozszerzyły obszar jej zastosowania.

Wieloletnie doświadczenia pozwoliły nam opracować technologię (patent), którą stosujemy w przemyśle w formie usługi.

Ten sposób realizacji przedsięwzięć gwarantuje spełnienie oczekiwań właścicieli oraz użytkowników wodnych instalacji przemysłowych.

W celu potwierdzenia już uzyskanych wyników prac naukowych oraz opracowania pełnej teorii dla naszej technologii, jej zastosowania w medycynie oraz przemyśle zapraszamy do współpracy uczelnie, instytuty, placówki naukowo badawcze oraz przedsiębiorców.Dziękujemy za zainteresowanie
 
Zapraszamy Do Współpracy